Posts

علامت درخواست کمک، جهانی

Bild
علامت درخواست کمک، جهانی .. در فیلم های مختلف از گروه های جستجو و یا گروه های گم شده، دیده می شود که آن ها که به کمک احتیاج دارند، دست تکان می دهند و چیزی می گویند. درست معلوم و واضح نیست که این مردم، برای چی دست تکان دادن می دهند، چون شبیه بای بای کردن هست و دست را به چپ و راست تکان می دهند ولی صدای آن ها شنیده نمی شود. بهترین راه و علامت از راه دور برای درخواست کمک، بالا بردن دست ها به این شکل هست:  . «دست های مشت کرده و ساعد ها، ضربدری بر روی هم» . . دست های مشت کرده یعنی که دستم بسته است و چیزی را نمی توانم بگیرم. ساعد های ضربدری بر روی هم یعنی بازو هایم بسته است و نمی توانم کاری بکنم. و هر دوی این علامت ها نشان می دهد که کمک لازم داریم. .. سوز اول شهریور ۱۴۰۱ -  23.08.2022 ------------   Help, Hilfe, Aider, Ayuda, Aiuto, Ajuda, مساعدة, کمک , 幫助, 帮助, Helpu, Aider, Aiuto, Помощь, Довідка, मदद करना, Helpu, Βοήθεια, עֶזרָה, मदद करना, ヘルプ, Yardım, Alîkarî, یارمەتیدان , Туслаач, مدد, സഹായം, Membantu, Βοήθεια.  .